INTERNATIONALE PRODUCTEN

Vertalingen


De Tollyboy website is onlangs volledig vernieuwd en daarbij is ontdekt dat er veel pagina's ontbraken of onvolledig waren in tenminste enkele talen. De meting grafieken zijn alleen beschikbaar in het Engels. Veel nieuwe pagina's zijn toegevoegd aan de website, bijvoorbeeld voor onderdelen en reparaties, de meetpagina is volledig herschreven om nu te linken naar meetkaarten. specifiek voor de riem die besteld wordt in plaats van de algemene kaarten uit het verleden. Hiervoor zijn honderden nieuwe bestanden nodig geweest, waarvan een groot deel vertaald is met http://www.deepl.com. Het is zeker dat er zullen vertaalfouten worden geïntroduceerd tijdens deze herschrijving, dus als iemand er om geeft om wat proeflezen te doen, zal het zeer gewaardeerd worden. Als iemand er om geeft om de vertaling over te nemen van de meetkaarten die echt geweldig zouden zijn. De talen waar ik de meeste hulp bij nodig heb zijn Nederlands, Japans, Spaans en Zweeds, maar voel je vrij om mijn aandacht te vestigen op fouten. in een van hen, inclusief het Engels. Als u geïnteresseerd bent om bij te dragen aan dit project, neem dan contact met ons op via vertaalproject.

 

Veel Tollyboy producten worden gekopieerd, maar geen van allen zijn ze gelijk aan onze kwaliteit.
Copyright Tollyboy Products International   2006