PrivatOCH Förtrolig
MättningSjökorten
förMEGABYTE/100 och MGA/200 Droppat waistband bältena
kund: Datum
Viktig den er väsentlig så pass måtten du protokollföra de/vi/du/ni är så exakt såmöjlig EN hög grad av bekymmer och uppmärksamhet måste gir sin till den härarbetsuppgift Ta överflöd av tid, repeterande den mättning procedur tilldu er tillitsfull du er inspelningen konsekvent och exakt värden. de här områden av bälte sätta de/vi/du/ni är av en flod och svetsa konstruktion och blandar inte lätt inställbar. fördriva tiden liten misstagen blandar inte besvärlig till rätta, större en vilja oföränderligtådra sig höger kostnad. En vanlig tyg eller plast band måtten omskriva på maskin använd för sömmerska är bäst för tagande måtten. Duskulle sikte en åtsittande hellre än en lös anfall, så erfarenhet visar enåtsittande anfall är långt mer bekväm än en lös en, vilken Maj ocksådegradera effektiviteten.
Denutsätta för skulle stannande upprätt med deras fot omkring tjugo- fyra tummen(600 mm) avsides och handen placerat på rygg av deras huvud fördriva tiden allamåtten de/vi/du/ni är tog. de här Bälte sätta de/vi/du/ni ärplanerat på passa in i midja och kan icke bli klädet på det höft lik någotmodern jeans, byxorna och skörten. Den huvudsaklig hänvisningen punkt förall måtten är botten egg om waistband, såden er av avgörande betydelse så pass den er avpassad till anfall denmidja. För personen med en full eller waistless siffra, bälten sättavilja bara bli befästa om den waistband är mindre än denomkrets om höft. Mättning M skulle bli brukat till åavgöra den här, och den grad av obehag så pass resultaten. Allmåtten må vara bort tog närmast huden.

 

beskrivning

tummen

Cms

N/ En

en

Midja normal

en=

en=

 

B

Midja kontrollerat ( ta en djup pust och rycka inne till göra den så liten så möjlig)

B=

B=

 

C

Penis längd på full uppföranden

C=

C=

 

D

Penis längd fullt ut avslappats

D=

D=

 

virker

Penis omkrets på full uppföranden mitt( punkt)

virker=

virker=

 

F

Penis omkrets fullt ut avslappats mitt( punkt)

F=

F=

 

G

Midja till tarvlig av penis topp( av)

G=

G=

 

jag

Midja framsida emellan ben till anus

jag=

jag=

 

J

Midja framsida emellan ben och över ändarna till föda upp midja

J=

J=

 

K

Midja framsida emellan ben och ändarna till föda upp midja

K=

K=

 

L

Midja föda upp emellan ändarna till anus

L=

L=

 

M

Midja mättning användande en tum vid bälte.

M=

M=

 

N

Höft omkrets

N=

N=

 

engelsk mynt

Höjd

engelsk mynt=

engelsk mynt=

 

viktig anteckningen betraktandemåtten behaga läsa framför startande till mått.
  1. Fästa runt omkring den midja en en tum (25mm) vid bälte tillverkningen säker så pass den er horisontal och inte dipped ned foran. Göra en märke på det centrum framsida om person varelse avpassad på siden av den underskåra om bälte (beroende på anatomien den här kanske över, nedan eller på det magen knapp)
  2. Rätta bälten till minst omkrets till vilken du känna du kunde bruk den och märke holdingen på det bälte. Inte var fresta till sätta till rätta för en trevlig bekväm anfall, sikte en åtsittande hellre än en lös anfall. Flytta bälten, lägga ner den ute plan och mått från slut till hänvisningen märke till avgöra längden.
  3. Från utloppen märkt i takt 1 mått nedåtgående förestående den penis en distans jämlik med 1/8 om mättning du fik i takt 2 och märke den här punkt på det kropp med en filta spets märkaren eller lik.
  4. Från utloppen märkt i takt 3 mått ned till tarvlig om penis. Mättning G.
  5. Från utloppen märkt i takt 3, mått ned emellan ben till anus; tok inte banden över den penis eller skrofler utom till en ta parti mot någon av den hållande så rak så möjlig.Den här är en mycket viktig mättning av hänsyn till exakthet den er värde repeterande flera tiden. Personen varelse avpassad skulle upprätthålla en upprätt position under den här procedur. (inte kröka över). Den här er mättning Jag.
  6. Upprepa steg 1 utom som går bälten över den höft på midja nivå och då dipping ned till passera över den sänka märke du rättvis gjord i takt 3. Rätta bälten till minst omkrets till vilken du känna du kunde bruk den och märke holdingen på det bälte. Inte var fresta till sätta till rätta för en trevlig bekväm anfall, sikte en åtsittande hellre än en lös anfall.
  7. Med bälten i position, finna centern rygg om midja och märke den Göra en märke tre tummen till det rått om den och en längre bort en tre tummen till igen av den. Mått från märke gjord i takt 3 ned emellan ben och upp över ändarna till det rått hand märke på baksidan midja;botten egg om bälte. Upprepa den här procedur till lämna- hand märke, den här mättning är vanligtvis den samma och tjänar så dubbel check. Försök till göra säker banden blir plan och i komma i kontakt med all väg en, igen gör inte mått över den penis eller skrofler utom till endera ta parti mot någon hållande den tape så rak så möjlig. Öva bekymmer med de här måtten. Mättning J.
  8. Med bälte stilla på plats, mått från märke du gjord på framsida centrum i takt 3 tillbotten egg av bälten på rygg centrum. Göra säker banden anfall trivsam upp emellan ändarna, igen inte över den penis eller skrofler utom till en ta parti mot någon. Mättning K.
  9. Mått frånbotten eggcentrum håle i land till anus, hållande banden en trivsam anfall i mellan dem ändarna Mättning L.
  10. Flytta bälten, lägga ner den ute plan och mått från slut till hänvisningen märke till avgöra den längd, den här er mättning M(). Den waistband vilja vara gjord till den här mättning. EN och B de/vi/du/ni är använd till skaffa en relativ check.


Jagattester så pass de här måtten korrigerar. Undertecknat_____________________________
ordning blanketten 2008 ( lämna ut)

QTY

koden

produkt Beskrivning

pris

SUB Räkna samman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUB Räkna samman=

 

 

Vagn =

 

 

Räkna samman =

 

 

Sätta in =

 

 

Bageri =

 

 

I tilläggBEORDRA Informationen
NP/100 Standaren plugg mått 1" diametern, längd 4.5" (25 x 115 mm). Om den här er tillräcklig till deras behoven gå in STD på detordning blanketten. Annan storlek plugg kanna vara gjord till ordna: vår maximummaskin konstruktör gränsen de/vi/du/ni är 2.5" diametern (64 mm), längd 10" (250 mm). Ange storleken du behöva på det ordning blanketten. För plugg över1.5" (38 mm) diametern och 6" i (150 mm) längd, behaga tillägga£5.00.
D- Ringningarna Behaga ange lokaliseringarna av extra ringningarna. (behag anteckning, framsidancentrum midja band läge ärinte passande för en ring)
LårBand Den grad av återhållande pålägg vid lår band är diktera till en stor utsträckning vid holdingen de ockupera och golfbanan emellandem Den sänka holdingen den mer begränsningen de bli. Förmest avsikterna en 3" kopplingen är tillräcklig och helt praktisk. Enskild från kedja ögla och låsa är tillgänglig om föredrog. Behagaange på ordning form ENGELSK MYNT för permanent kopplingen och distans emellanband, eller CL för kedja ögla.
MättandeInstruktionerna
medbälten stilla i position runt omkring den midja, anfall en annan bälte ellerlik runt omkring en om lår på den önskat position (6" över knän är en typisk välja, sänka än den här er inte mycketpraktisk).
måttfrånbotten egg om midja bälte på siden, ned överhipp tilltopp eggom lår bälte hållande banden ikomma i kontakt med till följa efter det höft profil. Märke den lår bälte framför duflytta den, lägga ner den ute plan och mått från slut till hänvisningenmärke till avgöra omkretsen. Upprepa den här procedur med detannan lår i tillfället där er någon betydande skillnad.

 

Tummen

Cms

Rätt Lår Omkrets

 

 

Lämna Lår Omkrets

 

 

Ta parti mot någon Kedja Längd

 

 


PROVNING INSTRUKTIONERNA FörSKRIVA PÅ MASKIN MEGABYTE/100 BÄLTE Sätta


ViktigMärka. På grund av typen av bälte och faktumen fakta åt den har inte blitttillpassat vid Tollyboy Produkten, det er icke möjlig till skaffa enanatomisk rätta till bruk pre- forma. Hur ... än stålen ärhärda till återge den lätt till hantera for hände till effekt en provningforma Stålen resten förhärdad med nej förlust om trygghet.


Denlåsbar system skaffat med det bälte sätta är unik till Tollyboy produkten, den erbjudande en mycket hög trygghet utom är enkel i begreppen. Du vill ha lätt för använda en gång du bli bekant med densystem Den första arbetsuppgift är till låsa upp den waistband; proceduren förden här er som följe.

gå in nyckeln in i låsa och vända mot- med sola fördriva tiden uppehållande enljus inåt tryck. Fortsätta till vända nyckeln och du villobservera så pass låsen är unscrewing avslöjande två mot- vända ledanåla fast Unscrew låsen odla den disengages absolut, ca5 till 7 vänder vilja bli krevad. Göra säker du hålla låsen parallellpå det sist två vänder när nästan rensa för vägvisaren nåla fast, och undvikatendensen för den bli korsa- träde.

den bruk skulle bli naken till underlätta provning, bälten är planerat påanfall närmast huden och nej försöka skulle vara gjord till bruk den överunder klädesplaggen. Språng öppen den waistband rättvis tillräcklig till glida denpå till midja och central den så fakta ät vakten hänga ned denrygg och central emellan ben. Nära den waistband vid vinnandeden er låsbar spigot och leda nåla fast; det er alt lättare till gör den här omden bruk spänner hans handen över hans huvud i en försöka till reduceraden midja till minimum. Den midja band skulle bli en trivsam anfall på detmidja och vara i komma i kontakt med all väg en runt omkring. Den här er var en gradav omgestaltningen Maj bli krevad utom i all tillfälle du vill finna så pass denvilja anta skickelsen om midja efter en förnuftig period av bruk.

du de/vi/du/ni är nu klar till anfall den penis slida och den följande procedur äranbefallt.

märka den er mycket viktig så pass den penis är höll pekat ut nedåtalltigenom den här procedur. Misslyckanden till gör så Maj resultera inne styvningsmedel eller komplett uppföranden och du vill finna den omöjlig till anfall denslida.

provning är gjord lättare om du smörja den insida mur om slida; spädbarnolja är idealen i den avsikt emedan huden suger upp den når detkort period av tid avgången muren om slida torka. Den slidaär ämnat å gripa om den penis när den er avslappats och den slida storlekär kalkylerat till tillförsäkra en trivsam anfall. Smörja är bara använd till hjälpaavpassningen förlopp och för ingen annan skäl. Inte var fresta tillanvända gasen gelé eller dess härledd, de vårda till försvaga densom fastnar använd till förbindelse den Silicone slipande till bevakning. Med detslida pekat ut nedåt, gå in sprets om penis in i topp ochskjuta `på den igenom så fakta ät den er möjlig till gripa om sprets och glida denslida upp till den er hård upp emot basisten om penis.

du Maj finna något svårigheten i begynnelsen med den hår förlopp och du vill nejbetvivla utveckla en teknik av din äga. En metod så pass kanna bli lämpatmed komplett framgång är till sjal en sortera längd av bandagen runt omkring denpenis, utfodring den lös slut igenom den slida och drag den penisigenom En annan metod är till använda tubformig elastisk bandagen. Minastill hålla den penis pekat ut nedåt alltigenom den här procedur tillhindra uppföranden. Med det slida tillpassat hålla den på position så fakta ätden kan icke glida bort. Komma med vakten upp emellan ben och engageraden slida spigot in i nyckelhålet springan, lyfta vakten höger såså pass den slida låsbar spigot och leda nåla fast kanna stå uppfört in i enom sätta av hålen inne om bevakning, ( använda den mellersta en till startamed Göra säker fördriva tiden du er gör den här så pass den slida är höll iposition; hantera vakten hellre än den slida. Komma med ämnenom bevakning upp till den midja bälte och engagera den topp slutta av med denlåsbar spigot och leda nåla fast. Göra säker så pass den midja bältena skarvenoch bevakning är satte riktig och inte på det träde del framförprovning låsen. EN uttrycka av varningen, görande inte någon försökatill styrka skarven tillsammans vid användande den låsen skruven handling. Omdu har svårigheten i får den midja band och bevakning till sättakorrekt, du kan finna så pass om den bruk lägga ner plan på hans rygg påden här ögonblick den vilja lindra problemet. Den här position tillåt denkropp massa till sätta till rätta rygg in i waistband lättheten någon tryck påskarven. När du er tillfreds så pass skarven är riktat ochsatte korrekt du er då klar till anfall låsen.

du vilja observera så pass låsen har en liten röd och silver Ton den yttreegg,den er viktig så pass låsen är alltid tillpassat med den hårT på ämnen. Lokalisera låsen på till dess leda nåla fast och mednyckeln satta in upprätthålla ljus inåt tryck, vända nyckelnmed sola och engagera den träde spigot. Göra säker så pass låsen ärparallell och blevinte korsa träde, den skulle vända lätt,om där er någon betydande motstånd inte styrka den utom börjaigen Fortsätta till vända nyckeln med sola uppehållande inåt trycktill låsen är skruven fullt ut hem, den här vilja variera emellan 5 till 7 vänder Flytta nyckeln en gång låsen blir firma nog. Görinte över spänna det er icke nödvändig och gjorde inte bättre dentrygghet.

du skulle nu check den penis slida sättande, den här skulle bli sätta högnog till hindra den penis från varelse befriaren utom inte hög så pass denskulle orsak skada till tarvlig om penis. Den rätta sättande kannabara förekom vid prov och misstag, och du borde undersöka basisten avden penis efter den första 10 timmen av initial bruk. Något blåmärke ärantagbar utom huden borde inte bli bruten.

när du er tillreds med den sättande anfall låsen användande den sammaprocedur så den midja bälte. Den bruk skulle nu införa en böjd överställningen, så fakta ät du kanna check från föda upp så pass huvuden ompenis är igenom den slida och befästa.

erfarenhet har vist så pass den MEGABYTE/100 tillpassat riktig, kanna bli klädet permanentutan någon sjuk verkningen, något blåmärke Maj inträffa i löpet av initialperiod av bruk utom den här vilja snart passera. Den använda av talcum pulver äranbefallt Den bruk vilja sannolikt klaga över alla mulligproblemen, utom den bara giltig en er så om huden är bruten och den härmå vara bort behandlat allvarligt. Den nyckel- innehavaren skulle kunde lovden MEGABYTE/100 på plats med förtroende en gång tillpassat korrekt.

den MEGABYTE/100 vilja komma till nej skada om sänka ner i vatten, utom i praxis duvilja finna så pass en skuren är mer bekväm än en bad. EN avtagbarshowerhead är idealen för tvättningen ute botten ände på vakten fördriva tidenden er låste i position och förneka nöden till frige den. Kasta vatten borde inte föreställa någon problemen avsides från behov till gör enlitten mopping upp; den bruk vilja om lopp vara nöd till å sitta lik enkvinno- Den er viktig till ren någon återstod av urin frånkedja, tvättningen är god öva sig. Den uppföra av defecation är gjordlättare vid drag den kedja avsides och vikbar den D- Ring ned tillger god sanering till anus.

märka för bälten till vara fullt ut effektiv den er viktig så pass den slida ären god anfall på det penis när den er avslappats. Du borde kundeskjuta `på den igenom, utom hellre behov till drag den igenom med det hjälpa avsmörja Du kan finna så pass efter en tid nöden till ändra denslida för en av en mindre diametern, vi kanna tillförsel på en bytabasis till nedsatt pris försynt det er in god villkor. Nyttade intemetall polera på det utsidorna, tvålig och vatten är helt tillräcklig.


Märka1 Strålglansen låsen de/vi/du/ni är planerat på operera torka,intesmörja med olja.


Märka2 Den slipande på det waistband är inte limmat upp på plats. Den här ertill göra den lättare till flytta den för tvättningen så den waistband samlarmest svett och den här synes till finna dess väg in i limanvänd Den slipande kanna rättvis bli skala bort tvättat och avklippet rygg på.