PrivatOCH Förtrolig
FB/100/D – FB/200/D FGA/200/D MÄTTNING Sjökorten
kund Datum
Viktig den er väsentlig så pass måtten du protokollföra de/vi/du/ni är så exakt såmöjlig EN hög grad av bekymmer och uppmärksamhet måste gir sin till den härarbetsuppgift Ta överflöd av tid, repeterande den mättning procedur tilldu er tillitsfull du er inspelningen konsekvent och exakt värden. de här områden av bälte sätta de/vi/du/ni är av en flod konstruktion och blandar inte inställbar. fördriva tiden liten misstagenblandar inte besvärlig till rätta, större en vilja oföränderligt ådra sig högerkostnad En vanlig tyg eller plast band måtten om skriva på maskin använd försömmerska är bäst för tagande måtten. Du borde sikte enåtsittande hellre än en lös anfall, så erfarenhet visar en åtsittande anfall är långtmer bekväm än en lös en, vilken Maj också degraderaeffektiviteten
Denutsätta för skulle stannande upprätt med deras fot omkring tjugo- fyra tummen(600 mm) avsides och handen placerat på rygg av deras huvud fördriva tiden allamåtten de/vi/du/ni är tog. de här Bälte sätta de/vi/du/ni ärplanerat på passa in i midja och kan icke bli klädet på det höft lik någotmodern jeans, byxorna och skörten. Den huvudsaklig hänvisningen punkt förall måtten är botten egg om waistband, såden er av avgörande betydelse så pass den er avpassad till anfall denmidja. För personen med en full eller waistless siffra, bälten sättavilja bara bli befästa om den waistband är mindre än denomkrets om höft. Mättning M skulle bli brukat till åavgöra den här, och den grad av obehag så pass resultaten. Allmåtten må vara bort tog närmast huden.

 

beskrivning

tummen

Cms

N/ En

en

Midja normal

en=

en=

 

B

Midja kontrollerat ( ta en djup pust och rycka inne till göra den så liten så möjlig)

B=

B=

 

C

Framsida midja ned emellan ben till börja om labia läpp

C=

C=

 

D

Framsida midja ned emellan ben till det slut om labia läpp

D=

D=

 

jag

Midja framsida emellan ben till anus

jag=

jag=

 

J

Midja framsida emellan ben och ändarna till föda upp midja

J=

J=

 

K

Midja framsida emellan ben och över ändarna till föda upp midja

K=

K=

 

L

Midja föda upp emellan ändarna till anus

L=

L=

 

M

Midja mättning användande en tum vid bälte.

M=

M=

 

N

Höft omkrets

N=

N=

 

engelsk mynt

Kropp höjd.

engelsk mynt=

engelsk mynt=

 viktig anteckningen betraktandemåtten behaga läsa framför startande till mått.
 1. Fästa runt omkring den midja en en tum (25mm) vid bälte tillverkningen säker så pass den er horisontal och inte dipped ned foran. Göra en märke på det centrum framsida om person varelse avpassad på siden av den underskåra om bälte (beroende på anatomien den här kanske över, nedan eller på det magen knapp)
 2. Rätta bälten till minst omkrets till vilken du känna du kunde bruk den och märke holdingen på det bälte. Inte var fresta till sätta till rätta för en trevlig bekväm anfall, sikte en åtsittande hellre än en lös anfall. Flytta bälten, lägga ner den ute plan och mått från slut till hänvisningen märke till avgöra längden.
 3. från utloppen märkt i takt 1 mått nedåtgående förestående den starten av den labia en distans jämlik med 1/8 om mättning du fik i takt 2 och märke den här punkt på det kropp med en filta spets märkaren eller lik.
 4. från punkt märkt i takt 3 mått ned till börja om labia. Mättning C.
 5. från utloppen märkt i takt 3 mått ned till det slut om labia. Mättning D.
 6. från utloppen märkt i takt 3, mått ned emellan ben till anus; ta det tape över den labia hållande så rak så möjlig. Den här er en mycket viktig mättningav hänsyn till exakthet den er värde repeterande flera tiden. Personen varelse avpassad skulle upprätthålla en upprätt position under den här procedur. (började inte över). Mättning Jag.
 7. upprepa steg 1 utom som går bälten över den höft på midja nivå och då dipping ned till passera över den sänka märke du rättvis gjord i takt 3. Rätta bälten till minst omkrets till vilken du känna du kunde bruk den och märke holdingen på det bälte. Inte var fresta till sätta till rätta för en trevlig bekväm anfall, sikte en åtsittande hellre än en lös anfall.
 8. med bälten i position, finna centern rygg om midja och märke den. Göra en märke tre tummen till det rått om den och en längre bort en tre tummen till igen av den. Mått från märke gjord i takt 3 ned emellan ben och upp över ändarna till det rått hand märke på baksidan midja;botten egg av bälten. Upprepa den här procedur till lämna- hand märke, den här mättning är vanligtvis den samma och tjänar så dubbel check. Försök till göra säker banden blir plan och i komma i kontakt med all väg en, igen gör inte mått över den penis eller skrofler utom till endera ta parti mot någon hållande den tape så rak så möjlig. Öva bekymmer med de här måtten. Mättning J.
 9. Med bälte stilla på plats, mått från märke du gjord på framsida centrum i takt 3 tillbotten egg av bälten på rygg centrum. Göra säker banden anfall trivsam upp emellan ändarna, igen inte över den penis eller skrofler utom till en ta parti mot någon. Mättning K.
 10. mått frånbotten eggcentrum håle i land till anus, hållande banden en trivsam anfall i mellan dem ändarna Mättning L.
 11. flytta den bälte, lägga ner den ute plan och mått från slut till hänvisningen märke till avgöra längden, den här er mättning M(). Den waistband vilja vara gjord till den här mättning. EN och B de/vi/du/ni är använd till skaffa en relativ check.
Jagattester så pass de här måtten korrigerar. Undertecknat_____________________________
ordning blanketten 2008 ( lämna ut)

QTY

koden

produkt Beskrivning

pris

SUB Räkna samman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUB Räkna samman=

 

 

Vagn =

 

 

Räkna samman =

 

 

Sätta in =

 

 

Bageri =

 

 

I tilläggBEORDRA Informationen
NP/100 Standaren plugg mått 1" diametern, längd 4.5" (25.4 x 114.3 mm). Om den här er tillräcklig till deras behoven gå in STD på detordning blanketten. Annan storlek plugg kanna vara gjord till ordna: vår maximummaskin konstruktör gränsen de/vi/du/ni är 2.5" diametern (63.5mm), längd 10" (254mm). Ange storleken du behöva på det ordning blanketten. För plugg över 1.5" (38.1mm) diametern och 6" i (152.4mm) längd,behaga tillägga £5.00.
NPS/100 Standaren skydda plugg mått 1.25" diametern, längd 5.4" (31.75 x 139.7mm). Om den här er tillräcklig till deras behoven gå inSTD på det ordning blanketten. Annan storlek plugg kanna vara gjord till ordna: vårmaximum maskin konstruktör gränsen de/vi/du/ni är 2.5" diametern (63.5mm, längd 10" (254mm). Ange storleken du behöva på det ordning blanketten. För plugg över 1.5" (38.1mm) diametern och 6" (152.4mm) längd, behagatillägga £5.00.
D- Ringningarna Behaga ange lokaliseringarna av extra ringningarna. (behag anteckning, framsidancentrum midja band läge ärinte passande för en ring)
LårBand Den grad av återhållande pålägg vid lår band är diktera till en stor utsträckning vid holdingen de ockupera och golfbanan emellandem Den sänka holdingen den mer begränsningen de bli. Påkvinno- bältena den er bättre till har permanent golfbanan emellan den band. För mest avsikterna en 3" kopplingen är tillräcklig och helt praktisk. EN skild från kedja ögla och låsa är tillgänglig om föredrog. Behagaange på ordning form ENGELSK MYNT för permanent kopplingen och distans emellanband, eller CL för kedja ögla.
MättandeInstruktionerna
medbälten stilla i position runt omkring den midja, anfall en annan bälte ellerlik runt omkring en om lår på den önskat position (6" över knän är en typisk välja, sänka än den här er inte mycketpraktisk).
måttfrånbotten egg om midja bälte på siden, ned överhipp tilltopp eggom lår bälte hållande banden ikomma i kontakt med till följa efter det höft profil. Märke den lår bälte framför duflytta den, lägga ner den ute plan och mått från slut till hänvisningenmärke till avgöra omkretsen. Upprepa den här procedur med detannan lår i tillfället där er någon betydande skillnad.

 

Tummen

Cms

Rätt Lår Omkrets

 

 

Lämna Lår Omkrets

 

 

Ta parti mot någon Kedja Längd

 

 ProvningINSTRUKTIONERNA FÖR KVINNO- BÄLTE Sätta


ViktigMärka. På grund av typen av bälte och faktumen fakta åt den har inte blitttillpassat vid Tollyboy Produkten, det er icke möjlig till skaffa enanatomisk rätta till bruk pre- forma. Hur ... än stålen ärhärda till återge den lätt till hantera for hände till effekt en provningforma Stålen resten förhärdad med nej förlust om trygghet.


den låsbar system skaffat med det bälte sätta är unik till Tollyboy produkten, den erbjudande mycket hög trygghet utom är enkel i begreppen. Duvilja ha lätt för använda en gång du bli bekant med systemet. Den första arbetsuppgift är till låsa upp den waistband; proceduren för den här ersom följe.

gå in den lämplig nyckel in i låsa och vända mot- med sola fördriva tiden uppehållande en ljus inåt tryck. Fortsätta till vända nyckeln ochdu vill observera så pass låsen är unscrewing avslöjande två mot- vändaleda nåla fast. Unscrew låsen odla den disengages absolut,ca 5 till 7 vänder vilja bli krevad. Göra säker du hålla denlåsa parallell på det sist två vänder när nästan rensa för vägvisarennåla fast, och undvika tendensen för den passande korsa- träde.

den bruk skulle bli naken till underlätta provning, bälten är planerat påanfall närmast huden och nej försöka skulle vara gjord till bruk den överunder klädesplaggen. Språng öppen den waistband rättvis tillräcklig till glida denpå till midja och central den så fakta ät vakten hänga ned denrygg och central emellan ben. Nära den waistband vid vinnandeden er låsbar spigot och leda nåla fast; det er alt lättare till gör den här omden bruk spänner henne handen över henne huvud i en försöka till reduceraden midja till minimum. Den midja band skulle bli en trivsam anfall på detmidja och vara i komma i kontakt med all väg en rund. Den här er var en grad avomgestaltningen Maj bli behöva utom i all tillfälle du vill finna så pass den viljaanta skickelsen om midja efter en förnuftig period av bruk. Göra säker den bruk är stod med henne ben brunn avsides, svängning denbevakning upp emellan ben och engagera den topp slutta av med den låsbarspigot och leda nåla fast. EN uttrycka av varningen, görande inte någonförsöka till styrka skarven tillsammans vid användande den låsen skruven handling Om du har någon svårigheten i får den midja band ochbevakning till sätta korrekt, du kan finna så pass om den bruk lägga ner plan påhenne rygg på denne ögonblick den vilja lindra problemet. Den härposition tillåt kroppen massa till sätta till rätta rygg in i waistband lättheten någon tryck på skarven. När du er tillfreds så pass denskarven är riktat och satte korrekt du er då klar till anfall denlåsa Du vill observera så pass låsen har en liten T på det yttre egg,den er viktig så pass låsen är alltid tillpassat med den hår planpå ämnen. Lokalisera låsen på till den er leda nåla fast och mednyckeln satta in upprätthålla ljus inåt tryck, vända nyckelnmed sola och engagera den träde spigot. Göra säker så pass låsen ärparallell och blevinte korsa träde, den skulle vända lätt,om där er någon betydande motstånd inte styrka den utom börjaigen Fortsätta till vända nyckeln med sola uppehållande inåttryck till låsen är skruven fullt ut hem, den här vilja variera emellan5 till 7 vänder. Flytta nyckeln en gång låsen blir firma nogGörinte över spänna det er icke nödvändig och gjorde inte bättre dentrygghet Check så pass vakten är en trivsam anfall och satte korrekt,den er på denne ögonblick så pass nöden för formande vilja vara synbar tillåstadkomma den här. När tillpassat korrekt den labia läpp vilja vara tvunget tillsticka fram igenom den vagina springan och vilja alltid bli stomme vid den nejmateria vad position är adopterat.

erfarenhet har vist så pass den FB/100 kanna bli klädet utan någon sjuk verkningen, någotblåmärke Maj inträffa i löpet av initial period av bruk utom den här viljasnart passera. Den använda av talcum pulver är anbefallt. Den bruk viljasannolikt klaga över alla mullig problemen, utom den bara giltig en er såom huden är bruten och den här må vara bort behandlat allvarligt. nyckel- innehavaren skulle kunde lov den FB/100 på plats medförtroende en gång tillpassat korrekt.

den FB/100 vilja komma till nej skada om sänka ner i vatten, utom i praxis duvilja finna så pass en skuren är mer bekväm än en bad. EN avtagbarskuren- huvud är idealen för tvättningen ute vakten fördriva tiden den er låste iposition och förneka nöden till frige den.

MärkaStrålglansen låsen de/vi/du/ni är planerat på operera torka, Inte smörja med olja.